AUTO-ECO Kazimierz Tkaczyk stacja Demontażu Pojazdów
NR R/39 posiadającą uprawnienia Wojewody Podkarpackiego
i działająca w oparciu o Decyzje Nr. ŚR.IV - 6620/6/07

Złomowanie pojazdów

Złomowanie pojazdu

W stacji przyjmowane są następujące pojazdy:

 • samochodowy osobowe
 • samochody dostawcze/busy
 • skutery/motocykle

Aby pojazd został przyjęty do stacji demontażu musi być kompletny. Nie liczy się jego stan techniczny i wizualny, ważne jest, aby posiadał on wszystkie swoje elementy.

Dokumenty potrzebne do kasacji pojazdu:

 • Dowód rejestracyjny i karta pojazdu jeśli była wydana,
 • Umowa/y kupna jeśli nie był przerejestrowany – konieczna ciągłość właścicieli pomiędzy osobą z dowodu rejestracyjnego, a ostatnią umową kupna,
 • Faktura sprzedaży pojazdu do kasacji – jeśli pojazd był zarejestrowany na firmę bądź właściciel prowadził działalność gospodarczą,
 • Dowód osobisty właściciela pojazdu i współwłaściciela jeżeli jest wpisany do dowodu rejestracyjnego bądź umowy kupna pojazdu.

Upoważnienia

Upoważnienia do kasacji pojazdu w imieniu właściciela muszą być potwierdzone za zgodność podpisu przez notariusza bądź przedstawiciela władzy terenowej (sołtysa,wójta).

Wyjątek stanowią upoważnienia dla najbliższych członków rodziny – te nie wymagają potwierdzeń (koniecznie musi być podany stopień pokrewieństwa). – wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2.

Osoba kasująca pojazd zarejestrowany na firmę musi być pisemnie upoważniona przez właściciela do kasacji.

Współwłaściciel (osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym) powinien być obecny przy kasacji pojazdu. W przypadku jego nieobecności właściciel musi okazać upoważnienie do kasacji.

Dokumenty pojazdu

Kasacja pojazdu zarejestrowanego w Polsce może odbyć się tylko na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia z Wydziału Komunikacji wydawanego na żądanie właściciela, a zawierającego dane z dowodu rejestracyjnego.

Policyjne zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego nie jest dokumentem uprawniającym do kasacji.

Pojazd

 • Pojazd powinien posiadać wyraźne cechy identyfikacyjne (nr VIN bądź nr ramy),
 • Pojazd powinien być kompletny zgodnie z poniższymi warunkami:

LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO

Nadwozie samonośne bądź rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

 1. fotele,
 2. akumulator,
 3. koła jezdne,
 4. zawieszenie przednie i tylne,
 5. most(y) napędowy(e)
 6. skrzynia biegów,
 7. silnik,
 8. układ kierowniczy
 9. układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator)
 10. układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,
 11. układ klimatyzacji
 12. układ chłodzenia z chłodnicą
 13. elementy elektroniczne sterowania układami
 14. instalacja zasilana gazem
 15. poduszki powietrzne
© 2013 Auto Eco - Stacja demontażu pojazdów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja i CMS: omnia.pl