Wydawanie zaświadczeń do wyrejestrowania

W ramach usług demontażu pojazdów zapewniamy wydawanie zaświadczeń do wyrejestrowania pojazdów. Nasza stacja demontażu pojazdu NR R/39 działająca na mocy uprawnienia Wojewody Podkarpackiego i działającą w oparciu o Decyzje Nr. ŚR.IV - 6620/6/07 to licencjonowany podmiot uprawniony do przeprowadzania legalnej kasacji pojazdów. Naszym Klientom zapewniamy pomoc w organizacji niezbędnych formalności związanych z przekazaniem pojazdu do demontażu. Po dopełnieniu spraw organizacyjnych przyjmujemy wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji, w tym również: samochody powypadkowe.

 

podpisywanie dokumentów

 

Jakie dokumenty są wymagane do wyrejestrowania pojazdu?

Dokumenty konieczne do wyrejestrowania pojazdu to:

  • wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • dowód rejestracyjny pojazdu (lub w przypadku jego utraty decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu),
  • karta pojazdu (lub oświadczenie w przypadku jej utraty),
  • tablice rejestracyjne (lub oświadczenie w przypadku utraty),
  • zaświadczenie o demontażu pojazdu,
  • pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia osobie trzeciej)
  • dokument potwierdzający tożsamość (dla osób fizycznych dowód osobisty, dla osób prawnych aktualny odpis z KRS)